Als professional organizer kan ik je onder andere helpen bij:

Opruimen
– (het maken van keuzes bij) het opruimen van spullen
– het opruimen en herinrichten van ruimten als je kledingkast, (studeer- of woon-)kamer, keuken
– de boedelafwikkeling na overlijden
– het organiseren en begeleiden van een verhuizing

Administreren
– het opzetten van een overzichtelijke en zorgvuldige administratie
– het samen wegwerken van achterstanden voor wat betreft het betalen van rekeningen etc.
– het inrichten van een goede plek waar je je administratie kunt doen

Agenderen
– het aanbrengen van overzicht in liggende taken, klussen en projecten
– het effectief oppakken van liggende taken, klussen en projecten
– het leren stellen van prioriteiten
– het leren ontwikkelen van tijdsbesef
– het leren handig agenderen

Huishouden
– het doen van achterstallige schoonmaakklussen
– het aanbrengen van structuur in de dagelijkse huishoudelijke klussen

Wil je meer informatie? Neem gerust contact met me op.