ELST Wat gebeurt er met onze spullen, in dit geval afval, als we ze hebben afgegeven bij de Milieustraat? De twee Elster organizers Judith Berns – Stouthamer (Hamer Organizing) en Evelien Tielen (Evelien Tielen professional organizer) mochten een kijkje nemen achter de schermen van de Milieustraat van de gemeente Overbetuwe locatie Elst.

De Milieustraat, in de volksmond ook wel ‘de stort’ genoemd is voor velen bekend terrein. Bij een tuinklus, verbouwing of opruimsessie in huis, is een bezoekje aan deze locatie vaak een onderdeel! Maar lees vooral ook verder als je nog nooit bij de stort/milieustraat bent geweest.

Als professional organizers hebben we veel te maken met spullen die klanten niet langer in huis willen. Een deel van de spullen gaat naar familie of vrienden, een deel naar de kringloop of een goed doel. Maar er is een deel waarvan we besluiten dat een ‘tweede leven’ niet haalbaar is. Deze spullen gaan ‘weg’. Een ritje naar de Milieustraat na een werksessie is dan ook vaste prik, al dan niet samen met de klant.

Onder leiding van de heer Jos Sluiter, medewerker uitvoering en beleidsondersteuning afdeling Beheer, team Buitenruimte en Vastgoed Gemeente Overbetuwe, kregen we een antwoord op onze vraag: wat gebeurt er met onze spullen als we ze hebben afgegeven bij de Milieustraat?

Circulaire of kringloop economie
De Milieustraat maakt onderdeel uit van de circulaire economie: door hergebruik van afvalstoffen raken eindige grondstofvoorraden niet uitgeput. Ook komen deze niet als onbruikbaar afval in het milieu terecht.

Door toename van de wereldbevolking, de industriële revolutie en onze welvaart is de hoeveelheid afval drastisch toegenomen. Maar er kan gelukkig ontzettend veel worden hergebruikt. We luisterden vol interesse naar Jos die vertelde wat er gebeurt met ‘onze’ spullen. Autobanden worden vermalen tot korrels die weer hergebruikt worden, van oude matrassen wordt voering gemaakt voor de autobekleding, puin wordt vermalen en gebruikt in de wegenbouw, van gebruikt frituurvet wordt brandstof gemaakt.

Foto: Evelien en Jos bespreken wat er met oude matrassen gedaan wordt. Wel een container vol per week!

Door afval naar de Milieustraat te brengen, de spullen te scheiden en in de juiste container te doen, draag je bij aan de circulaire economie en worden afvalstoffen hergebruikt/gerecycled.

Goed georganiseerd bedrijf
De Milieustraat van de Gemeente Overbetuwe bestaat uit twee locaties: één in Andelst en één in Elst. In Elst is het vrijwel altijd druk. Om 08:00 uur, al voor openingstijd, wordt er al geveegd en gewerkt. Dagelijks zijn hier vier personen met onze spullen, ons afval, bezig.

De hoeveelheid restafval uit de grijze afvalcontainers en ondergrondse restafvalcontainers is op dit moment zo’n 90 kilo per inwoner per jaar. Dat is netjes: het streefcijfer voor 2020 is 100 kilo per inwoner per jaar. Op de Milieustraat had de gemeente Overbetuwe meer afval te verwerken ten opzichte van andere gemeenten. Als maatregel op dit gegeven is de Milieustraat bedrijfsafval gaan weren. Daarnaast zal er op termijn met pasjes gewerkt gaan worden waardoor het niet langer mogelijk is voor inwoners uit andere gemeenten om hun afval naar de Milieustraat in Elst of Andelst te brengen. De gemeente zal de inwoners hierover informeren.

Er is goed nagedacht over de route die je rijdt als je afval komt brengen. Allereerst geef je bij de poort aan wat je komt brengen en je betaalt indien nodig het verschuldigde bedrag. De tarieven staan op een bord direct bij de ingang. De bezoeker volgt een logische, veilige route. Allereerst breng je het betaalde afval weg, daarna rijd je het rondje verder, de heuvel op richting de straat voor het kosteloos weg te gooien afval, waaronder kleding, papier en karton, plat glas (in een aparte container) en glazen potten en flessen. En jonge gezinnen opgelet: bij de Milieustraat lever je gratis die volle luierzakken in! De containers zijn uitstekend bereikbaar door verhoogde ‘perrons’. Mocht je tijdens je ritje over de Milieustraat vragen hebben: er lopen altijd medewerkers rond om je te helpen.

Foto: TL-buizen kunnen prima gerecycled worden en kunnen gratis worden ingeleverd

De volle containers worden vervolgens opgehaald door bedrijven of er naartoe gebracht. Zo komt 2Switch wekelijks de container met kringloopspullen leeghalen. Oud ijzer gaat naar een lokaal metaal-verwerkingsbedrijf. De bedrijfswagens van de Milieustraat rijden een eigen route over het terrein en vormen zo geen gevaar voor de particuliere bezoekers. De Milieustraat heeft drie vrachtwagens om containers weg te brengen.

Restafval gaat voor verbranding naar een locatie in Duitsland, net over de grens bij Coevorden. Kijkende in de container kwamen we tot de conclusie dat er nog winst te halen valt uit het beter scheiden van restafval: er verdwijnen gemakshalve of door onwetendheid toch nog veel spullen bij het restafval die in een aparte container zouden moeten, zoals bijvoorbeeld piepschuim. Piepschuim wordt apart ingezameld en kan worden gerecycled.

Foto: Jos en Judith op een verhoogd perron bij de container met platglas, vensterglas en van fotolijstjes. Gooi hier dus geen lege potten in!

Tip van de medewerkers van de Milieustraat: kom een half uurtje voor sluitingstijd, dan staat er geen rij en kun je, na eventuele betaling, gelijk doorrijden. Het is maar kort druk, namelijk direct als de stort iedere dag de deuren opent staat er vaak een rij van auto’s met daarin spullen die ‘weg’ kunnen.

Een toekomst zonder restafval?
We mogen als inwoners van de gemeente Overbetuwe dan onder het streefcijfer van 100 kilo afval per inwoner per jaar uitkomen, het streven is nog veel minder! De gemeente Overbetuwe werkt hierin samen met de regiogemeenten. Deelname aan gezamenlijke projecten moet resulteren in minder afval en betere afvalverwerking.

Wij als opruimcoaches helpen ook graag mee aan het verminderen van (rest)afval door onze klanten goed te informeren en te motiveren als het gaat om afval scheiden tijdens onze opruimsessies. Door klanten te informeren over de werkwijze van de Milieustraat om de drempel ernaar toe te verlagen. Eventueel gaan we mee om je een handje te helpen. En natuurlijk besteden we tijdens onze werksessies aandacht aan koopgedrag en verzameldrang: alles wat het huis inkomt, zal er ooit ook weer eens uitgaan …

Wij kijken terug op een leerzame en leuke ochtend bij een goed georganiseerd bedrijf en zullen vanaf nu nog alerter zijn als het gaat om het scheiden van afval. Want afval scheiden heeft wel degelijk nut!

Eerder volgde ik onze spullen binnen Digitale Nazorg en Veilingbedrijf Derksen in Arnhem.