Binnenkort valt de blauwe envelop op de deurmat of krijg je een melding in de berichtenbox van MijnOverheid. Het is weer tijd voor de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting! Deze kun je tussen 1 maart en 1 mei indienen bij de Belastingdienst. Ook ik kan deze jaarlijks terugkerende klus helaas niet leuker maken, maar misschien wel wat gemakkelijker met de volgende tips.

Om snel en volledig de aangifte te kunnen doen, kun je nu alvast de volgende voorbereidingen treffen.

Verzamel de benodigde gegevens. Langzaam druppelen jaaroverzichten en anderen benodigde documenten binnen. Per post of per mail. Verzamel de documenten die per post komen direct in een L-mapje. Dit mapje geef je een duidelijk label: aangifte inkomstenbelasting 2016. Na de aangifte kun je deze papieren opbergen in de juiste ordners. Doe voor in de L-map een checklist van de benodigde gegevens om de aangifte te kunnen doen. De checklist kun je hier downloaden en uitprinten: checklist aangifte IB 2016. Zodra je een document hebt ontvangen, kun je dit afvinken. Dat geldt ook voor de informatie die je digitaal ontvangt of kunt opvragen. Sla de documenten op in een digitale map: aangifte inkomstenbelasting 2016.

Besluit of je de aangifte uitbesteedt of zelf doet. Wil je de aangifte uitbesteden, neem dan bijtijds contact op met bijvoorbeeld een boekhouder of administratiekantoor. In overleg zul je de gegevens digitaal of op papier aanleveren. Heb je alle documenten binnen en wil je alle informatie digitaal aanleveren? Scan dan de papieren documenten in. Wil je de informatie op papier aanleveren? Print dan de digitale stukken uit. Zo heb je een compleet pakket wat je kunt overhandigen.

Plan de aangifte in! En niet geheel onbelangrijk: als je de aangifte zelf verzorgt, maak dan nu alvast een afspraak met jezelf (en je fiscale partner indien van toepassing). Noteer deze groot in je agenda! Het liefst ruim voor 1 mei. Als blijkt dat je nog niet alle gegevens binnen hebt, heb je de tijd om instanties na te bellen. Mocht deze afspraak onverhoopt niet door kunnen gaan, dan heb je tevens nog de tijd om een nieuwe afspraak in te plannen. Geef prioriteit aan deze belangrijke afspraak: verzet hem alleen als het echt niet anders kan. Zorg er tevens voor dat je tijdens het doen van de aangifte niet wordt afgeleid en de aangifte ook kunt afronden.

Wil je meer weten over het doen van de aangifte inkomstenbelasting 2016, kijk dan op de site van de BelastingdienstVeel succes!